AZ AZ

ADMİU-NUN PROFESSOR-MÜƏLLİM VƏ TƏLƏBƏ HEYƏTİ “AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ: ƏSAS İQTİQAMƏTLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏR” ADLI ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSDA 17 May 2017

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti Tələbə Elmi Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda...
1 2 3 4 5
ADMİU-DA “HÜSEYN CAVİDİN SƏNƏT FƏLSƏFƏSİ” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS KEÇİRİLƏCƏKDİR.

XƏBƏRLƏR / BÜTÜN XƏBƏRLƏR

  20.07.2017

ADMİU-NUN ƏMƏKDAŞI I BEYNƏLXALQ İNCƏSƏNƏT FESTİVALI VƏ RƏSM SİMPOZİUMUNDA
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Dizayn və...
  17.07.2017

ADMİU-NUN REKTORU FƏRQLƏNMƏ DİPLOMU İLƏ BİTİRƏN TƏLƏBƏLƏRLƏ GÖRÜŞDÜ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru, professor...
  15.07.2017

ADMİU-NUN REKTORU LONDONDA ƏNƏNƏVİ İNCƏSƏNƏT ÜZRƏ ŞAHZADƏ MƏKTƏBİNİN TƏDBİRİNDƏ İŞTİRAK EDİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru, professor, əməkdar...
  14.07.2017

ADMİU-DA ELMİ ŞURA İCLASI KEÇİRİLİB
11 iyul 2017-ci il tarixində Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində növbəti Elmi şura iclası keçirilib. Universitetin rektoru, Əməkdar incəsənət xadimi, professor...
  14.07.2017

ADMİU TƏLƏBƏLƏRİNİN BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏDƏ NÖVBƏTİ UĞURU
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllim və tələbə heyəti Macarıstanın Balaton və...
  14.07.2017

MEKSİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ SƏFİRİ ADMİU-NUN QONAĞI OLUB
Meksika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı xoşməramlı ilk səfiri Xuan Rodriqo Labardini Flores Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və...
  14.07.2017

ADMİU-NU 2017-Cİ İL FƏRQLƏNMƏ DİPLOMU İLƏ BİTİRƏN MƏZUNLARI
  11.07.2017

ADMİU-NUN ƏMƏKDAŞI “AVROPADA SOSİAL İŞ TƏHSİLİ: ÇƏTİNLİKLƏR VƏ MANEƏLƏR” ADLI BEYNƏLXALQ KONFRANSDA
27-29 iyun 2017-ci il tarixində UNESCO-un dəstəyi ilə Avropa Sosial İş Məktəbləri...
  30.06.2017

RƏSSAMLIQ FAKÜLTƏSİNİN IV KURS TƏLƏBƏLƏRİNİN BURAXILIŞ IŞI
  27.06.2017

İSRAFİL İSRAFİLOV BİRİNCİ ÜMUMDÜNYA TEATR FESTİVALINDA İŞTİRAK EDİR
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Teatrşünaslıq kafedrasının professoru, sənətşünaslıq üzrə...
  23.06.2017

ADMİU-NUN REKTORU “BÖYÜK İPƏK YOLU: ŞƏRQ VƏ QƏRB MƏDƏNİYYƏTLƏRİNİN QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRİ” II FORUMUNDA İŞTİRAK EDİB
  20.06.2017

ADMİU-NUN DOSENTİ YEGANƏ EYVAZOVANIN MONOQRAFİK BROŞURASI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Muzeyşünaslıq kafedrasının...
  20.06.2017

ADMİU-NUN MÜƏLLİMİ VIII BEYNƏLXALQ USTAD SƏNƏT SİMPOZİUMUNDA İŞTİRAK EDİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti Rəssamlıq fakültəsi Dizayn və...
  19.06.2017

ADMİU-NUN PROFESSOR-MÜƏLLİM VƏ TƏLƏBƏ HEYƏTİNİN KONSERTİ
M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət...
  09.06.2017

ADMİU VƏ MUĞAM MƏRKƏZİNİN BİRGƏ LAYİHƏSİ - DRAMATURQ H.CAVİDİN YARADICILIĞINA HƏSR EDİLMİŞ MUSİQİLİ GECƏ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və...
  09.06.2017

ADMİU "MƏDƏNİYYƏT KANALI" VƏ "AZƏRBAYCAN RADİOSU"NUN "ODLAR ÖLKƏSİ" BİRGƏ LAYİHƏSİNDƏ
Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında "Mədəniyyət" kanalının və "Azərbaycan"...
  05.06.2017

ADMİU-DA XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRİ İFAÇILIĞI ANSAMBLININ KONSERTİ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Xalq çalğı alətləri ifaçılığı kafedrasının tələbələrindən ibarət...
  05.06.2017

TACİKİSTAN RESPUBLİKASININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ ADMİU-DA
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Tacikistan Respublikasının nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib.
  03.06.2017

ADMİU SABAH QRUPU TƏLƏBƏLƏRİNİN İFASINDA “PİGMALİON” TAMAŞASI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində SABAH qrupu tələbələrin iştirakı ilə B.Shawın “Pigmalion” adlı...
  01.06.2017

ADMİU-DA İKT-DƏN İSTİFADƏNİN AKTUALLIĞI MÖVZUSUNDA TƏLƏBƏ ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSI KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində...
  30.05.2017

ADMİU-NUN MÜƏLLİMİ SÜLEYMAN BABAKİŞİZADƏNİN RƏHBƏRLİYİ İLƏ RESPUBLİKA GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ KONSERT KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və...
  28.05.2017

ADMİU-NUN SABAH QRUPU TƏLƏBƏSİ MƏRHUM ŞAİR-PUBLİSİST ƏJDƏR FƏRZƏLİNİN 80 İLLİK YUBİLEYİNDƏ
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin "Natəvan" klubunda Cəfər Cabbarlı komissiyası və...
  28.05.2017

ADMİU TƏLƏBƏLƏRİ “PƏNCƏRƏDƏN DÜŞƏN İŞIQ” ADLI ŞEİR VƏ MUSİQİ GECƏSİNDƏ
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində “Pəncərə” klubu tərəfindən “Pəncərədən düşən işıq” adlı şeir və musiqi gecəsi keçirilib.
  28.05.2017

ADMİU VƏ BMA-DA TƏHSİL ALAN SABAH QRUPU TƏLƏBƏLƏRİNİN BİRGƏ KONSERTİ KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti və Üzeyir Hacıbəyli adına...
  28.05.2017

ADMİU-DA "İNSAN ALVERİ" MÖVZUSUNDA SEMİNAR KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Sosial İş İctimai Birliyi tərəfindən növbəti dəfə...
  26.05.2017

ADMİU-DA 8 SAYLI ELMİ ŞURA İCLASI KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində əsaslı təmirdən sonra 8 saylı Elmi şura iclası keçirilib.
  26.05.2017

ADMİU-DA “MƏDƏNİYYƏT: PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR” MÖVZUSUNDA XI BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində “2017-ci il İslam...
  26.05.2017

ADMİU-DA ƏMƏKDAR ARTİST SƏİDƏ ŞƏRİFƏLİYEVANIN TƏLƏBƏLƏRİNİN KONSERTİ KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Estrada sənəti...
  25.05.2017

ADMİU MUSİQİ SƏNƏTİ FAKÜLTƏSİ TƏLƏBƏSİNİN “YAZ SƏHƏRİ” ADLI KONSERT KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Musiqi sənəti...
  25.05.2017

ADMİU-DA R.BABAYEV ADINA 25 SAYLI MUSİQİ MƏKTƏBİNİN KONSERTİ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Rafiq Babayev adına...
  24.05.2017

ADMİU-DA MƏRHUM ƏMƏKDAR İNCƏSƏNƏT XADİMİ, PROFESSOR AYDIN DADAŞOVUN XATİRƏSİ ANILIB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində mərhum Əməkdar...
  20.05.2017

ADMİU-DA “TÜRKSOYLU XALQLARIN MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİNİN TƏDQİQİ PROBLEMLƏRİNƏ” HƏSR EDİLMİŞ XII BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS KEÇİRİLİB
  19.05.2017

ADMİU-DA TƏHSIL ALAN MAGİSTR TƏLƏBƏSİNİN “SƏHNƏDƏKİ ÖMÜR” ADLI ELMİ MƏQALƏSİ İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və...
  17.05.2017

ADMİU-NUN PROFESSOR-MÜƏLLİM VƏ TƏLƏBƏ HEYƏTİ “AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ: ƏSAS İQTİQAMƏTLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏR” ADLI ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSDA
  17.05.2017

ADMİU-DA “ÇAĞDAŞ AZƏRBAYCAN KİNOSUNDA RƏQƏMSAL TEXNOLOGİYALARDAN İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANS KEÇİRİLİB
  17.05.2017

ADMİU-NUN PROFESSOR-MÜƏLLİM VƏ TƏLƏBƏ HEYƏTİ “MUZEY KÖNÜLLÜLƏRİ” ADLI SEMİNARDA
18 may Beynəlxalq Muzeylər Günü...
  17.05.2017

ADMİU TƏLƏBƏLƏRİ IV İSLAM HƏMRƏYLİYİ OYUNLARINA HƏSR OLUNAN "CAN AZƏRBAYCAN" LAYİHƏDƏ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və...


*** OUR FOREIGN STUDENTS *** НАШИ ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ *** ƏCNƏBİ TƏLƏBƏLƏRİMİZ ***

ELANLAR

20 İYUN 2017
KOMEDİYA

04 İYUL 2017
DİPLOM İŞİ

09 İYUN 2017
KOMPAZİSİYA

ADMİU MEDİA

MULTIMEDIA FƏALİYYƏTİ

SƏSYAZMA STUDİYASI
Universitetin səsyazma studiyası 1968-ci ildə yaradılmışdır. Hazırda studiyada ən müasir səsyazma texnologiyaları tətbiq olunur.
KİNO VƏ TELEVİZİYA PAVİLYONU

MÜƏLLİMLƏRİMİZ

www.president.az       www.mehriban-aliyeva.org       www.heydar-aliyev-foundation.org       www.azerbaijan.az       www.edu.gov.az       www.virtualkarabakh.az

ƏLAQƏ

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

  • Ünvan: AZ 1065, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 39.
  • Tel: (+994 12) 538 76 06, 510 52 55 (Mətbuat xidməti)
  • Fax: (+994 12) 538 93 48
  • E-mail: info@admiu.edu.az