"SƏDA" TƏDRİS TEATRININ AFIŞASI

VİDEOTEKA

**************************************
**************************************

ağdaş dönəmdə Azərbaycan dünyada təkcə tükənməz təbii resurslara malik olan dövlət kimi deyil, həm də böyük mədəniyyət yaratmış, zəngin bədii təfəkkür sahibi olan ölkə kimi tanınır. Bu reallıq digər sahələrlə yanaşı, bədii təhsil təmayüllü ali məktəblərin, o cümlədən bizim də qarşımıza yeni tələblər, vəzifələr qoyur. ADMIU-nun professor-müəllim heyəti dövlətimizin daimi qayğı və diqqətinə cavab olaraq kadr hazırlığının müasir dövrün tələbləri səviyyəsində qurulması, Azərbaycan təhsilinin dünyanın qabaqcıl təhsil sisteminə hərtərəfli inteqrasiyası üçün var qüvvəsini sərf edəcək, dövlətçiliyimizin, milli təhsil strategiyamızın inkişafına sədaqətlə xidmət göstərəcəkdir.


KİTABXANA

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində kitabxananın yaranması universitetin təşəkkül tarixi ilə bir vaxta düşür. Bugün universitet kitabxanasında 100 mindən çox kitab var.

  Kitabxana haqqında daha ətraflı

MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR