AZ AZ

MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT UNİVERSİTETİNİN FOLKLOR QRUPU
BEYNƏLXALQ FESTİVALDA İŞTİRAK EDİB
18 İyul 2016

Slovakiyanın Nitra şəhərində keçirilən “Beynəlxalq Akademik Folklor Musiqisi Festivalı 2016” başa çatıb.

MODA İLƏ BAĞLI KİTABIN TƏQDİMATI OLDU 04 İyul 2016

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Rəssamlıq fakültəsi Dizayn və Dekorativ-Tədbiqi sənət kafedrasının diplom müdafiəsi keçirilib.

ADMİU KİNO VƏ TELEVİZİYA REJİSSORU TƏLƏBƏLƏRİNİN BURAXILIŞ İŞLƏRİ
NİZAMİ KİNO MƏRKƏZİNDƏ NÜMAYİŞ OLUNUB
01 İyul 2016

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində buraxılış imtahanları davam edir.

SƏMƏDAĞA CƏFƏROVUN 70 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNAN YARADICILIQ SƏRGİSİ 24 İyun 2016

Səttar Bəhlulzadə adına Mərkəzi Sərgi Salonunda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin ...

"RƏNGLİ DUYĞULAR". ADMİU-NUN RƏSSAM - MÜƏLLİMLƏRİN YARADICILIQ SƏRGİSİ 14 İyun 2016

İyun ayının 13-də Rəssamlar İttifaqı Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rəssam müəllimlərinin "Rəngli duyğular" adlı yaradıcılıq sərgisinin açılış mərasimi keçirilib.

ADMİU-DA İMTAHANLAR DAVAM EDİR 09 İyun 2016

ADMİU-da iyun ayının 1-dən start verən 2015-2016-cı tədris ili üzrə yaz semestrinin imtahan sessiyası tam şəffavlığı ilə davam edir.

KOLEKTİVİ GÖRKƏMLİ TARZƏN VAMİQ MƏMMƏDƏLİYEVİ 70 İLLİK YUBİLEYİ MÜNASİBƏTİ İLƏ TƏBRİK EDİR 09 İyun 2016

İyun ayının 9-u Əməkdar artist, görkəmli tarzən, professor Vamiq Məmmədəliyevin 70 yaşı olur.

ADMİU-NUN TƏLƏBƏLƏRİ “ORTA ƏSR SƏNƏTKARLAR MƏRKƏZİNƏ SƏYAHƏT” ADLI TƏDBİRDƏ YAXINDAN İŞTİRAK EDİBLƏR 06 İyun 2016

"Kulturologiya" fakültəsi "Muzeyşünaslıq" kafedrası müəllimi, kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru Kazımzadə Elnurə və "Muzeyşünaslıq, arxiv işi və ...

ADMİU-NUN NÜMAYƏNDƏSİ “1905.AZ” DİSKUSSİYA KLUBUNDA “ŞƏHİDLƏR ÖLMƏZ. VƏTƏN BÖLÜNMƏZ” ADLI SÖHBƏTDƏ 06 İyun 2016

H.Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi “1905.az” diskussiya klubunda “Şəhidlər ölməz. Vətən bölünməz” adlı ikinci söhbət keçirilmişdir.

ADMİU-NUN MAGİSTRININ İŞİ BEYNƏLXALQ SƏRGİDƏ 27 May 2016

“World Art Games - Dünya İncəsənət Oyunları” Monteneqroda 3-cü festıvalı və eyni zamanda konfransı keçirilib.

ADMİU-NUN TƏLƏBƏLƏRİ ŞƏKİDƏ OLUBLAR 26 May 2016

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti Kulturologiya fakultəsinin “Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması” üzrə ...

ÜMUMRUSİYA DÖVLƏT KİNOMATOQRAFLAR İNSTİTUTUNUN PROFESSORU
ADMİU-DA TƏLƏBƏLƏRLƏ GÖRÜŞÜB
26 May 2016

Ümumrusiya Dövlət Kinomatoqraflar İnstitutunun (ВГИК) Prodüserlik və iqdisadiyyat fakültəsinin dekanı, professor ...
1 2 3 4 5

XƏBƏRLƏR / BÜTÜN XƏBƏRLƏR

  18.07.2016
MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT UNİVERSİTETİNİN FOLKLOR QRUPU BEYNƏLXALQ FESTİVALDA İŞTİRAK EDİB
Slovakiyanın Nitra şəhərində keçirilən “Beynəlxalq Akademik Folklor Musiqisi ...
  14.07.2016
ADMİU-NUN MÜƏLLİMLƏRİ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUMDA
Bolqarıstan Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin xətti ilə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Rəssamlıq” ...
  06.07.2016
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT UNİVERSİTETİNİN TƏLƏBƏLƏRİ SLOVAKİYADA "AKADEMİK NİTRA 2016" FOLKLOR FESTİVLINDA
  04.07.2016
MODA İLƏ BAĞLI KİTABIN TƏQDİMATI OLDU
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Rəssamlıq fakültəsi Dizayn və Dekorativ-Tədbiqi sənət kafedrasının diplom müdafiəsi keçirilib..
  02.07.2016
ADMİU-NUN I KURS KİNOREJİSSORLARI İMTAHANDA VAQİF MUSTAFAYEVİN RƏHBƏRLİYİ İLƏ ÖZ SSENARİLƏRİ ƏSASINDA SƏHNƏLƏŞDİRDİKLƏRİ "ÇOX DA Kİ, DEDİM" PYESİNİ NÜMAYİŞ ETDİRİBLƏR
  01.07.2016
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT UNİVERSİTETİNİN TƏLƏBƏLƏRİ BAKI FRANSA LİSEYİNİN ŞAGİRDLƏRİ İLƏ BİRLİKDƏ AÇIQ HAVADA KONSERT VERİB

  01.07.2016
ADMİU KİNO VƏ TELEVİZİYA REJİSSORU TƏLƏBƏLƏRİNİN BURAXILIŞ İŞLƏRİ NİZAMİ KİNO MƏRKƏZİNDƏ NÜMAYİŞ OLUNUB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və ...

  30.06.2016
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT UNİVERSİTETİNDƏ ƏCNƏBİ TƏLƏBƏLƏRLƏ MƏZUN GÜNÜ KEÇİRİLDİ


  28.06.2016
ОДИН ДЕНЬ С РЕКТОРОМ. ФАРАХ АЛИЕВА: “КАЖДЫЙ СТУДЕНТ - ЭТО ЛИЧНОСТЬ. ЗАДАЧА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ - НАЙТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД”
  24.06.2016
SÖZ DUYĞUSU... SƏNƏT SEVDASI...
“Söz duyğusu... Sənət sevdası... ” kitabı Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil alan tələbələrin ...
  24.06.2016
MULTİKULTURALİZM VƏ KİTAB
İyun ayının 23-də Milli Kitabxanada Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm ...
  24.06.2016
ADMİU-NUN TƏLƏBƏLƏRİ BAKI FRANSIZ LİSEYİNDƏ KONSERT PROQRAMI İLƏ ÇIXIŞ EDİB
  24.06.2016
SƏMƏDAĞA CƏFƏROVUN 70 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNAN YARADICILIQ SƏRGİSİ
Səttar Bəhlulzadə adına Mərkəzi Sərgi Salonunda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət ...
  16.06.2016
ADMİU-NUN DOSENTİ BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏDƏ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və Incəsənət Universitetinin İnstrumental ifaçılıq ...
  15.06.2016
KİTABXANA-İNFORMASİYA MƏRKƏZİNDƏ “YENİ ƏDƏBİYYAT” SƏRGİSİ
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Kitabxana Kollektoru ...
  15.06.2016
ADMİU-NUN SABAH-ÇILARININ İLK QASTROL SƏFƏRİ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin SABAH qruplarının ilk ...
  14.06.2016
"RƏNGLİ DUYĞULAR". ADMİU-NUN RƏSSAM - MÜƏLLİMLƏRİN YARADICILIQ SƏRGİSİ
İyun ayının 13-də Rəssamlar İttifaqı Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda ...
  09.06.2016
ADMİU-DA İMTAHANLAR DAVAM EDİR
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində iyun ayının 1-dən start verən 2015-2016-cı tədris ili üzrə yaz semestrinin ...
  09.06.2016
ADMİU-NUN KOLEKTİVİ GÖRKƏMLİ TARZƏN VAMİQ MƏMMƏDƏLİYEVİ 70 İLLİK YUBİLEYİ MÜNASİBƏTİ İLƏ TƏBRİK EDİR
İyun ayının 9-u Əməkdar artist, görkəmli ...
  06.06.2016
ADMİU-NUN TƏLƏBƏLƏRİ “ORTA ƏSR SƏNƏTKARLAR MƏRKƏZİNƏ SƏYAHƏT” ADLI TƏDBİRDƏ YAXINDAN İŞTİRAK EDİBLƏR
"Kulturologiya" fakültəsi "Muzeyşünaslıq" ...
  06.06.2016
ADMİU-NUN NÜMAYƏNDƏSİ “1905.AZ” DİSKUSSİYA KLUBUNDA “ŞƏHİDLƏR ÖLMƏZ. VƏTƏN BÖLÜNMƏZ” ADLI SÖHBƏTDƏ
H.Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi “1905.az” ...
  27.05.2016
ADMİU-NUN MAGİSTRININ İŞİ BEYNƏLXALQ SƏRGİDƏ
“World Art Games - Dünya İncəsənət Oyunları” Monteneqroda 3-cü festıvalı və eyni ...
  27.05.2016
ADMİU-NUN TƏLƏBƏLƏRİ “İNCƏSƏNƏT TARİXİ” MÖVZUSUNDA VİKTORİNADA QALİB GƏLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və ...
  27.05.2016
ADMİU-DA 28 MAY RESPUBLİKA GÜNÜNƏ HƏSR OLUNAN TƏDBİR KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Kulturologiya fakültəsi ...
  26.05.2016
ADMİU-NUN TƏLƏBƏLƏRİ Ü.HACIBƏYLİ ADINA BMA-DA BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN 90 İLLİK YUBİLEYİ İLƏ BAĞLI TƏDBİRDƏ ÇIXIŞ EDİBLƏR


ELANLAR

ADMİU MEDİA

MULTIMEDIA FƏALİYYƏTİ

SƏSYAZMA STUDİYASI
Universitetin səsyazma studiyası 1968-ci ildə yaradılmışdır. Hazırda studiyada ən müasir səsyazma texnologiyaları tətbiq olunur.
KİNO VƏ TELEVİZİYA PAVİLYONU

MÜƏLLİMLƏRİMİZ

www.president.az       www.mehriban-aliyeva.org       www.heydar-aliyev-foundation.org       www.azerbaijan.az       www.edu.gov.az       www.virtualkarabakh.az

ƏLAQƏ

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

  • Ünvan: AZ 1065, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 39.
  • Tel: (+994 12) 538 76 06, 510 52 55 (Mətbuat xidməti)
  • Fax: (+994 12) 538 93 48
  • E-mail: info@admiu.edu.az