"SƏDA" TƏDRİS TEATRININ AFIŞASI

VİDEOTEKA

KİTABXANA

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində kitabxananın yaranması universitetin təşəkkül tarixi ilə bir vaxta düşür. Bugün universitet kitabxanasında 100 mindən çox kitab var.

  Kitabxana haqqında daha ətraflı

MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR