XƏBƏRLƏR / BÜTÜN XƏBƏRLƏR

  22.06.2022

ADMİU-NUN DOSENTİNİN YENİ DƏRS VƏSAİTİ NƏŞR OLUNUB
Musiqi sənəti fakültəsinin dekan müavini, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mehriban Qasımovanın yeni ...
  21.06.2022

KİTABXANA-İNFORMASİYA MƏRKƏZİNİN ŞƏXSİ KİTAB KOLLEKSİYALARI
ADMİU-nun Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin sənəd-informasiya resursları fondunda müxtəlif incəsənət xadimlərinin və ...
  10.06.2022

MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏTƏ DAİR YENİ SƏNƏD-İNFORMASİYA RESURSLARI
ADMİU Kitabxana-informasiya Mərkəzinin sənəd-informasiya fondunun cari komplektləşdirilməsi uğurla davam edir.
  09.06.2022

“XALQ ƏMANƏTİ” LAYİHƏSİNDƏN NÖVBƏTİ NƏŞRLƏR
ADMİU-nun Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinə Xalq Bankın “Xalq Əmanəti” layihəsindən olan son nəşrləri hədiyyə olunub. Mədəni ...
  25.05.2022

ADMİU KİTABXANA-İNFORMASİYA MƏRKƏZİNDƏ TƏLƏBƏLƏRİN TƏCRÜBƏSİ YEKUNLAŞIB
Bu il fevral ayının 18-dən universitetin Kulturologiya fakültəsinin IV kurs və ...
  24.05.2022

ADMİU TÜRKİYƏ TƏCRÜBƏSİ ƏSASINDA AKADEMİK KİTABXANALARIN FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ MÖVZUSUNDA KEÇİRİLƏN VEBİNARDA İŞTİRAK EDİB
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin ...
  24.05.2022

MİLLİ AZƏRBAYCAN TARİXİ MUZEYİNİN KİTAB HƏDİYYƏSİ
ADMİU-nun Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin sənəd-informasiya resursları fondu Vətən ...
  17.05.2022

ADMİU PROFESSORUNUN ÇAP OLUNMUŞ YENİ ƏSƏRİ
ADMİU-nun “Teatrşünaslıq” kafedrasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə ...
  17.05.2022

KİTABXANA FƏALİYYƏTİNDƏ YENİ TEXNOLOJİ HƏLLƏR
12 may 2022-ci il tarixində Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Elmi Kitabxanasının ...
  17.05.2022

ADMİU KİTABXANA-İNFORMASİYA MƏRKƏZİNİN BEYNƏLXALQ SƏNƏD MÜBADİLƏSİ DAVAM EDİR
ADMİU Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi Rusiyanda incəsənət tarixinin öyrənilməsi üzrə aparıcı mərkəz olan ...
  04.05.2022

ADMİU-DA EBSCO BEYNƏLXALQ AKADEMİK İNFORMASİYA BAZASI
ADMİU Kitabxana-İnformasiya Mərkəzində universitetin professor-müəllim və tələbə ...
  26.04.2022

MİLLİ AZƏRBAYCAN TARİXİ MUZEYİNİN KİTAB HƏDİYYƏSİ
ADMİU-nun Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin sənəd-informasiya resursları fondu Vətən ...
  25.04.2022

KİTAB MƏDƏNİYYƏTİ ÜÇÜN MÜHÜM TARİX - TAMİLLA ƏSGƏROVA YAZIR
Hər il aprelin 23-ü "Beynəlxalq Kitab və Müəlliflik Hüququ Günü" kimi qeyd olunur.
  08.04.2022

ADMİU-NUN DOSENTİNİN YENİ KİTABI NƏŞR OLUNUB
ADMİU-nun Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin fonduna “Dram teatrı və kino aktyoru” ...
  31.03.2022

ADMİU-YA KİNEMATOQRAFİYAYA DAİR YENİ TƏDRİS NƏŞRLƏRİ HƏDİYYƏ EDİLİB
Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin fonduna Sergey Gerasimov adına Ümumrusiya ...
  31.03.2022

“31 MART - AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI GÜNÜ”NƏ HƏSR OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT SƏRGİSİ
ADMİU Kitabxana-İnformasiya Mərkəzində ...
  15.03.2022

MUSİQİ SƏNƏTİ FAKÜLTƏSİNİN TƏLƏBƏLƏRİ “UĞURLARIMIN SİRRİ” ADLI LAYİHƏ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ MÜKAFATLANDIRILIB
Tələbələrin keyfiyyətli təhsil alması, uğurlar ...
  15.03.2022

MƏDƏNİYYƏT TARİXİ VƏ NƏZƏRİYYƏSİNƏ DAİR YENİ TƏDRİS ƏDƏBİYYATI
Bugünlərdə Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinə yeni çap olunmuş “Kulturologiya” adlı ...
  14.03.2022

“44 GÜNLÜK ZƏFƏR TARİXİNİN GƏNCƏ ŞƏHİDLƏRİ” ADLI KİTAB HƏDİYYƏSİ
Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinə tanınmış teatrşünas-tənqidçi Anar Burcəliyevin ...
  14.03.2022

“UĞURLARIMIN SİRRİ” ADLI LAYİHƏ DAVAM ETDİRİLİR
Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin tələbələrin keyfiyyətli təhsil alması, uğurlar qazanması və ...
  09.03.2022

TƏLƏBƏLƏRİN “UĞURLARIMIN SİRRİ” ADLI LAYİHƏYƏ ƏSASƏN NÖVBƏTİ MÜKAFATLANDIRILMASI HƏYATA KEÇİRİLİB
Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi tələbələrin keyfiyyətli təhsil alması, uğurlar qazanması ...
  08.03.2022

“UĞURLARIMIN SİRRİ” ADLI LAYİHƏYƏ ƏSASƏN İLK MÜKAFATLANDIRMA BAŞ TUTUB
Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi tələbələrin keyfiyyətli təhsil alması, uğurlar qazanması ...
  05.03.2022

ŞUŞAYA HƏSR OLUNMUŞ MÜHÜM BİBLİOQRAFİK İNFORMASİYA RESURSU
ADMİU-nun Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinə “Şuşa - Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı” adlı biblioqrafik informasiya resursu daxil olub.
  07.12.2021

TEATR SƏNƏTİNƏ HƏSR OLUNMUŞ FUNDAMENTAL NƏŞR
ADMİU-nun Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin fonduna teatr sənətinə dair yeni maraqlı kitab daxil olub.
  25.11.2021

MİLLİ-MƏDƏNİ İRSİMİZİN TARİXİNƏ DAİR YENİ NƏŞR
Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinə “Qafqaz Albaniyasının etno-mədəni irsi” adlı yeni nəşrin ikinci sayı hədiyyə olunub.
  19.11.2021

AZƏRBAYCAN MUĞAMI MİNİATÜRLƏRDƏ
Bu nəfis nüsxəli nəşrdə vurğulanır ki, muğamlar orijinal mahiyyətinə və öz musiqi xarakterinə görə bir-birindən fərqlənir. “Rast” - dinləyicidə mərdlik və gümrahlıq hissi, “Şur” - şən, lirik ...
  09.07.2021

TEATR SƏNƏTİNƏ DAİR DƏYƏRLİ MƏNBƏ
Azərbaycanın görkəmli teatr rejissoru, aktyoru və pedaqoqu, sənətşünaslıq doktoru, professor, SSRİ xalq artisti Mehdi Əsədulla oğlu Məmmədovun ilk dəfə ...
  10.03.2021

ADMİU KİTABXANA-İNFORMASİYA MƏRKƏZİ UNİVERSİTET KİTABXANALARI İLƏ BİRGƏ ONLAYN TƏDBİRDƏ İŞTİRAK EDİB
Bugünlərdə Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Elmi Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə ...
  03.03.2021

KİTABXANA-İNFORMASİYA MƏRKƏZİNİN YENİ ELMİ-METODİK VƏ BİBLİOQRAFİK VƏSAİTİ NƏŞR OLUNUB
Bu gün ADMİU-da magistratura - ali təhsilin ikinci səviyyəsinin tələblərinə uyğun ...
  25.02.2021

“XOCALI - YADDAŞLARDA YAŞAYAN TARİX” ADLI SƏRGİ
Fevral ayının 26-da Xocalı faciəsinin 29-cu ildönümü qeyd olunacaq. Kitabxana-informasiya Mərkəzi tariximizin qan yaddaşına ...
  22.02.2021

ADMİU KİTABXANA-İNFORMASİYA MƏRKƏZİ “YARADICI İFALAR” LAYİHƏSİNƏ START VERİR
ADMİU Kitabxana-informasiya Mərkəzi fondundakı zəngin ədəbiyyat incilərinin ...


www.admiu.edu.az       www.medeniyyetdunyasi.com       www.elmieserler.com       www.edu.gov.az       www.virtualkarabakh.az

ƏLAQƏ

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi

Ünvan: AZ 1065, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 39.
Tel.: (+994 12) 599 00 54 (Mətbuat xidməti)
E-mail: admiukitabxana@gmail.com