Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Rəssamlıq” fakültəsi zəngin yaradıcılıq ənənələrinə malikdir.

1962-ci ildə “Teatr” fakültəsinin nəzdində “Rəssamlıq” şöbəsi yaradılıb və 1963-cü ildə ilk dəfə “Rəssamlıq” ixtisası üzrə dərslərin tədrisinə başlanılıb.

1967-1968-ci illərdə “Rəssamlıq” şöbəsində ilk dəfə olaraq “Rəsm” kafedrası açılıb.

1982-ci ildə “Rəssamlıq” şöbəsi əsasında institutda “Rəssamlıq” fakültəsi yaradılıb.

Hal-hazırda fakültəyə sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Səyalı Quliyeva rəhbərlik edir.

Dekan

Səyalı Quliyeva

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Ətraflı

Dekan Müavini

Eldar Məmmədzadə