Tәdris şöbәsi

Tədris şöbəsi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində tədrisin təşkilini, tədris prosesinin idarə olunmasını və ona nəzarəti həyata keçirən əsas struktur vahiddir.

Beynəlxalq layihələr və əcnəbilərlə iş şöbəsi

Universitetin xarici siyasətini həyata keçirən əsas struktur kimi ADMİU-nun Beynəlxalq prorektorluğunun tərkibində 2000-ci ildən “Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi” fəaliyyətə başlamışdır.

İctimaiyyətlə əlaqələr və marketinq şöbəsi

2024-cü ilin fevral ayında Elmi şuranın qərarı ilə universitet həyatının və fəaliyyətinin tanıdılması məqsədi ilə İctimaiyyətlə əlaqələr və marketinq şöbəsi yaradılmışdır.

İnnovasiya və sahibkarlıq mərkəzi

İnnovasiya və sahibkarlıq mərkəzi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin (ADMİU-nun) Beynəlxalq Əlaqələr üzrə prorektorluğunun nəzdinə fəaliyyət göstərən mərkəzdir.

Tәsәrrüfat şöbәsi

Universitetin bu şöbәsi tәhsil ocağının maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması işindә mәqsәdyönlü tәdbirlәr hәyata keçirir.

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları və texniki xidmət şöbəsi

İnzibati-tәsәrrüfat işlәri üzrә prorektorluğun tabeliyində olan strukturlardan biri də İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları və texniki xidmət şöbəsidir.

Mühasibat uçotu və hesabat şöbəsi

Şöbə maliyyə-uçot, ştat, smeta sənədlərinin mövcud qaydada hazırlanmasını və icraya nəzarəti təmin edir.

Ümumi şöbə

Ümumi şöbə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin sənəd dövriyyəsinin təşkili və tənzimlənməsində əsas struktur şöbələrdən hesab olunur.

İnsan resursları şöbəsi

İnsan resursları şöbəsi öz fəaliyyətini “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi və digər normativ hüquqi sənədlər, ADMİU-nun Nizamnaməsi və şöbənin Əsasnaməsinə müvafiq tənzimləyir.

Tədrisin elektron idarə edilməsi və imtahanların təşkili şöbəsi

Tədrisin elektron idarə edilməsi və imtahanların təşkili şöbəsi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Elmi Şurasının 14 sentyabr 2017-ci il tarixli qərarı ilə yaradılmışdır.

Elm və doktorantura şöbəsi

Müəyyən olunmuş istiqamətlərdə elmi və yaradıcılıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə nəzarət, doktorantura və dissertantura istiqamətləri üzrə kadr hazırlığının təşkili Şöbənin əsas vəzifələridir.