Yegane-Eyvazova

Muzeyşünaslıq Kafedrasının Müdiri

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Yeganə Məhəmməd qızı Eyvazova 1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1978-1983-cü illərdə M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dovlət İncəsənət İnstitutunu (hazırda ADMİU) muvəffəqiyyətlə bitirib.

1983-cü ildən həmin institutun (indiki ADMİU) “Mədəni-maarif işi” kafedrasında pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.

1986-1990-cı illərdə APİ-nin aspiranturasının əyani şobəsində təhsil almış və 1990-ci ildə namizədlik dissertasiyasını mudafiə edərək pedaqoji elmlər namizədi (fəlsəfə doktoru) elmi dərəcəsini almışdır.

1991-ci ildə ADMİU-da tam ştat uzrəpedoqoji fəaliyyətə başlamış, 1993-cu ildə baş muəllim, 2000-ci ildə isə, dosent vəzifəsinə secilmişdir.

2012-ci ildə ADMİU-nun muzeyşunaslıq istiqamətinin elmlər doktoru proqramı üzrə doktaranturasına daxil olmuş, “Tarix və mədəniyyət abidələrinin muzeyşunaslıq kontekstində dəyərləndirilməsi” adlı doktorluq dissertasiyası üzrəndə elmi tədqiqat aparır. Yeganə Eyvazova 40-dan cox məqalə, 4 dərsliyin həmmüəllifi, 2 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiya, 1 metodiki gostəriş, 10-dan çox tədris-metodiki işin muəllifidir.

2015-ci ilin dekabrından “Muzeyşünaslıq” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.