Dizayn və dekorativ-tətbiqi sənət kafedrası 1976-cı ildən fəaliyyət göstərir.

Kafedra iki ixtisası özündə birləşdirir: Dekorativ sənət və Dizayn. Kafedranın professor-müəllim heyəti tərəfindən müvafiq ixtisaslara uyğun olaraq kadr hazırlığı, tədris olunan bir sıra fənlər üzrə tədris, metodiki və elmi-tədqiqat fəaliyyəti həyata keçirilir. Kafedrada bakalavriat səviyyəsi üzrə Dizayn ixtisası interyer dizayn, qrafik dizayn, geyim dizayn sahələrinə, Dekorativ sənət ixtisası bədii xalça, bədii toxuculuq sahələrinə ayrılır. Magistratura səviyyəsi üzrə Dizayn ixtisası interyer dizayn, qrafik dizayn, geyim dizayn, sənaye dizayn sahələrinə, Dekorativ sənət ixtisası bədii xalça, bədii toxuculuq sahələrinə bölünür. Kafedra təşkil olunduğu gündən Xalq rəssamı, Əməkdar incəsənət xadimi, “Şöhrət” ordenli, professor Arif Əzizov müdir vəzifəsində çalışır.

Professor-müəllim heyətinin tərkibi:

 • Əzizov Arif Möhübəli – Xalq rəssamı, Əməkdar incəsənət xadimi, professor
 • Xələfova Fəxriyyə Rafiq – Əməkdar incəsənət xadimi, dosent
 • Əliyev Vüqar Əli – Əməkdar rəssam, dosent
 • Əzizova Aysel Arif – Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Salayeva Gülarə Faiq – Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Mədətova Gülnaz Oruc – Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Rzayeva Səltənət Şahin – Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • Səfərova Nəzakət Vaqif – Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • Məmmədov Əfrasiyab Əlisəfa – Dosent
 • Abdullayeva Tamilla Paşa – Baş müəllim
 • Hüseynova Xatirə Rza – Baş müəllim
 • Abdullayev Azər Rafail – Baş müəllim
 • Fərəcova Ülkər Niyazi – Baş müəllim
 • Qasımzadə Gülşən Tofiq – Baş müəllim
 • Etibar Nəzərov Tofiq – Baş müəllim
 • Manafova Ayna Nadir – Müəllim
 • Əfəndiyeva Nərminə Mirzəli – Müəllim
 • Məmmədov Əlisəfa Əfrasiyab – Müəllim
 • Mirzəyev Rəsulağa Hüseyn – Müəllim
 • Fərəc Yusubov Ətəm (Atxam) – Müəllim
 • Nəzrin Əbdürəhmanova Rauf – Müəllim
 • Altay Aslanlı Şahin – Müəllim
 • Fidan Cəfərova Zöhrab – Müəllim

Tədris Olunan Fənlər:

Bakalavriat üzrə:

 • İnformasiyanın əsasları və kompüter texnologiyaları (Kompüter qrafikası)
 • Dizaynın əsasları 1
 • Dizaynın əsasları 2
 • Perspektiva
 • Dizayn tarixi
 • Maketləşdirmə
 • Kompozisiyanın əsasları və layihə qrafikası 1
 • Kompozisiyanın əsasları və layihə qrafikası 2
 • Rəngşünaslıq
 • Erqonomika
 • Kompüter qrafikası (Adobe İllustrator)
 • Kompüter qrafikası (Adobe Photoshop)
 • Qrafik dizaynda layihələndirmə 1
 • Qrafik dizaynda layihələndirmə 2
 • Qrafik dizaynda layihələndirmə 3
 • Qrafik dizaynda layihələndirmə 4
 • Qrafik dizaynda layihələndirmə 5
 • Qablaşdırma
 • Qrafik dizaynda şrift 1
 • Qrafik dizaynda şrift 2
 • Geyim dizaynının tarixi
 • Kompüter qrafikası (text dizayn, sketinq)
 • Layihə qrafikası və rəngli kompozisiya 1
 • Layihə qrafikası və rəngli kompozisiya 2
 • Konstruktivləşdirmənin əsasları
 • Aksesuar dizaynının əsasları
 • Kompüter qrafikası (Auto CAD)
 • Kompüter qrafikası (3DS Max) 1
 • Konstruktivləşdirmənin əsasları 1
 • Konstruktivləşdirmənin əsasları 2
 • Konstruktivləşdirmənin əsasları 3
 • Konstruktivləşdirmənin əsasları 4
 • Materialşünaslıq
 • İxtisas üzrə layihələndirmə və konstruktivləşdirmə 1
 • İxtisas üzrə layihələndirmə və konstruktivləşdirmə 2
 • İxtisas üzrə layihələndirmə və konstruktivləşdirmə 3
 • İxtisas üzrə layihələndirmə və konstruktivləşdirmə 4
 • İxtisas üzrə layihələndirmə və konstruktivləşdirmə 5
 • İxtisas üzrə materialda iş (palaz)
 • İxtisas üzrə materialda iş (kilim)
 • İxtisas üzrə materialda iş 3
 • İxtisas üzrə materialda iş 4
 • İxtisas üzrə materialda iş 5
 • Bədii toxuculuq tarixi (sahələr üzrə)
 • 2D modelləşmə (Adobe illustrator)
 • Kompüter qrafikası (Corel Draw, Adobe Photoshop Ps) 3
 • Kompüter qrafikası (2D, 3DS Max 3D) Modelləşdirmə 1
 • Layihə qrafikası və rəngli kompozisiya
 • Qrafik dizaynda maketləşdirmə 2
 • Qrafik dizaynda maketləşdirmə 3
 • Qrafik dizaynda maketləşdirmə 4
 • Stilizasiya
 • Şəhər reklamının dizaynı 1
 • Şəhər reklamının dizaynı 2
 • Parçanın növləri və quruluşu
 • Materialda iş 1
 • Materialda iş 2
 • Materialda iş 3
 • Geyim kompozisiyası 1
 • Geyim kompozisiyası 2
 • Geyim kompozisiyası 3
 • Geyim dizaynında rəng və dekor
 • Kompüter qrafikası (Corel Draw, Adobe Photoshop Ps) 3
 • Kompüter qrafikası (Auto CAD, 3DS Max) 4
 • İnteryerin maketləşdirilməsi 1
 • İnteryerin maketləşdirilməsi 2
 • İnteryerin bədii layihələndirilməsi (mənzil)
 • İnteryerin bədii layihələndirilməsi 2
 • İnteryerin bədii layihələndirilməsi 3
 • İnteryerin bədii layihələndirilməsi 4
 • Mühit dizaynı 1
 • Mühit dizaynı 2
 • Mühit dizaynı 3
 • Bədii xalçada dekorativ rəngkarlıq 1
 • Bədii xalçada dekorativ rəngkarlıq 2
 • Bədii toxuculuqda dekorativ rəngkarlıq 1
 • Bədii toxuculuqda dekorativ rəngkarlıq 2
 • İxtisas üzrə stilizə və dekor 1
 • İxtisas üzrə stilizə və dekor 2
 • İxtisas üzrə material texnologiyası
 • 2D qrafikada layihələndirmə və modelləşdirmə
 • Stilizə və dekor 1
 • Stilizə və dekor 2
 • Kompüter texnologiyaları (3D qrafikası)
 • Kompüter qrafikası (2D, 3DS Max 3D) Modelləşdirmə 2
 • Portfolio
 • Azərbaycan milli geyimlərinin dizaynı
 • Kompüter qrafikası (Auto CAD, 3DS Max) 5
 • Batika
 • Ixtisas üzrə bərpa
 • Maketləşdirmə

Magistratura üzrə:

 • Dizayn layihələndirilməsinin metodikası
 • Dizaynın müasir inkişaf istiqamətləri
 • Xüsusi rəsm
 • Xüsusi rəngkarlıq
 • Arxitektonika
 • İxtisaslaşma üzrə layihənin maket həlli
 • Qrafik və sənaye dizaynında koloristik layihələndirmə
 • Müasir kompüter texnologiyaları (loqo animasiya)
 • İnteryerin qrafik layihələndirməsi və layihənin materialda işlənməsi
 • İnteryerin koloristik layihələndirməsi
 • İnteryerin koloristik modelləşdirməsi
 • Geyim dizayınında qrafik layihələndirmə və layihənin materialda işlənməsi
 • Geyim dizaynında kreativ layihələndirmə və layihənin materialda işlənməsi
 • Geyim dizaynında ənənəvi və müasir dekor üsulları (aksesuarlar)
 • Dekorativ tətbiqi sənətin müasir inkişaf istiqamətləri
 • İxtisas üzrə stilizə və dekor
 • Bədii xalçada mürəkkəb quruluşlu kompozisiya
 • Bədii xalçada dekorativ rəngkarlıq
 • Bədii xalçada xüsusi layihələndirmə
 • Layihənin materialda işlənməsi
 • Bədii xalçada bərpa
 • Bədii toxuculuqda mürəkkəb quruluşlu kompozisiya
 • Bədii toxuculuqda dekorativ rəngkarlıq
 • Bədii toxuculuqda xüsusi layihələndirmə
 • Bədii toxuculuqda bərpa
 • Rəqəmsal tərtibat və illüstrasiya

Kafedra Rəhbəri

Arif Əzizov

Əməkdar incəsənət xadimi, professor

Ətraflı