Kafedraya 2015-ci ildən Əməkdar müəllim, kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor Xaləddin Sofiyev rəhbərlik edir.

1945-ci ildə Bakı Teatr Məktəbinin bazası əsasında Teatr İnstitutu təşkil olunduğu dövrdə bu sahədə kafedra yaratmaq mümkün olmadığı üçün Humanitar və sosial-siyasi fənləri digər ali təhsil müəssisələrindən dəvət olunmuş müəllimlər tədris ediblər. 1966-cı ildən müstəqil kafedra kimi fəaliyyət göstərən qurum, struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar müxtəlif illərdə ayrı-ayrı adlarla işini davam etdirib. 1995-ci ildən “Sosial-siyasi elmlər” kafedrası adlanır.

Professor-müəllim heyətinin tərkibi:

 • Xaləddin Sofiyev- Kafedra müdiri, Əməkdar müəllim, kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor
 • Sevinc Şaxhüseynova- Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,dosent
 • Kəmalə İsmayılova- Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Sahib Vəliyev-Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,dosent
 • Eldar Qarayev-Müəllim
 • Nigar Babayeva-Müəllim
 • Tağı Bəşirova- Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru dosent
 • Davud Həşimov- Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Turxan Süleyman- Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Eldar Məmmədzadə- Müəllim
 • Mübariz Mehdiyev- Müəllim
 • Şəhanə Mahmudzadə-Müəllim
 • Aygül Mirzəyeva- Müəllim
 • Emil Səlimov-Baş müəllim
 • Zaur Sultanov- Müəllim
 • Rəşidə Bəşirova- Müəllim
 • Nigar Cəfərova- Müəllim
 • Rəhim Həsənov-Böyük Laborant, müəllim
 • Cəvahir Əliyeva-Laborant

Tədris Olunan Fənlər:

Bakalavriat üzrə:

 • Azərbaycan tarixi
 • Fəlsəfə
 • Estetika
 • Arxeologiya
 • Genealogiya, sfragistika, numizmatika və heraldika
 • Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və hüququn əsasları
 • Azərbaycan etnoqrafiyası
 • Etnoqrafiya
 • Mülki müdafiə
 • Mülki müdafiə və ilk tibbi yardım
 • Ümumi Sosiologiya
 • Sosiologiya tarixi
 • Dinin sosiologiyası
 • Siyasət nəzəriyyəsi
 • Sosial siyasət
 • Məntiq
 • Əməyin Sosilogiyası
 • Media və cəmiyyət
 • Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizliyin əsasları
 • Konfiktologiya
 • Sosial münaqişələr
 • Sosilogiya
 • Siyasi sosilogiya
 • Sosial informasiyanın təhlili
 • Hüququn sosilogiyası
 • Turizm hüququ
 • Etnologiya
 • Arxeologiya,mədəniyyət və turizm

Magistratura üzrə:

 • Azərbaycan etnoqrafiyası
 • Arxeoloji qazıntıların və tədqiqatların təşkili
 • Əqli mülkiyyət və müəllif hüquqları
 • Türk xalqlarının etnoqrafiyası

Kafedra Rəhbəri

Xaləddin Sofiyev

Kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Ətraflı