Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının təhsil və elmi-tədqiqat müəssisələrinə qəbulu aşağıdakı əsaslarla həyata keçirilir:

 • Azərbaycan Respublikası ilə xarici dövlətlər arasında təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında hökumətlərarası və idarələrarası sazişlər əsasında;
 • təhsil müəssisələri arasında birbaşa bağlanmış müqavilələr əsasında;
 • qeyri-hökumət və xeyriyyə təşkilatları tərəfindən təsis edilən təqaüdlər əsasında;
 • təhsil müəssisələri ilə xarici təşkilatlar, şirkətlər, assosiasiyalar, digər qurumlar, xarici dövlətlərin vətəndaşları və s.

Əcnəbi tələbələrin dövlət hesabına təhsili tabeliyində olan təhsil müəssisələrinin aidiyyəti nazirlik, komitə və idarə rəhbərlərinin göstərişləri, yerli və xarici təhsil müəssisələri arasında bağlanmış müqavilələrə uyğun olaraq tələbə mübadiləsi həyata keçirilə bilər.

Xarici vətəndaşların dövlət təhsil müəssisələrində təhsilinin dəyəri təhsil müəssisələrinin təklifi ilə Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir və təsdiq edilir.

Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə eyni əsaslarla təhsil almaq hüququ vardır.

Əyani təhsil alan əcnəbi vətəndaşların qeydiyyatı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidmətində aparılır:

 • tələbə 1 il müddətinə müvəqqəti yaşamaq hüququ əldə edir.

Ödənişli əsaslarla təhsil alan azərbaycanlı tələbələr kimi, əcnəbi tələbələr də:

 • təhsil müəssisəsinin daxili nizam-intizam qaydalarına əməl etməli;
 • təhsil müəssisəsinin əmlakına zərər vurulmasının qarşısını almalı;
 • təhsilalanın təqsiri üzündən təhsil müəssisəsinə dəymiş ziyanı ödəməli.

Bakıya gələn əcnəbi tələbələr tələbə vizası almalıdırlar.

Hazırlıq kurslarına qəbul qaydaları:

Hazırlıq kurslarına sənəd qəbulu hər tədris ilinin 25 avqust tarixindən həyata keçirilir. 1 il davam edən hazırlıq kursları sentyabrın 15-də başlayır. 6 ay davam edən hazırlıq kursları fevralın 16-da başlayır.

Hazırlıq kurslarına təhsil haqqında sənədləri Azərbaycan Respublikasında qəbul edilmiş müvafiq təhsil proqramlarının səviyyəsinə uyğun gələn əcnəbilər qəbul oluna bilərlər. İllik hazırlıq kursunun haqqı 800 ABŞ dollarıdır, ekvivalent məbləğ yerli milli valyutada ödənilir. Hazırlıq dövrünün sonunda tələbələr buraxılış imtahanları verirlər. Buraxılış imtahanlarını müvəffəqiyyətlə vermiş tələbələr məzun olduqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə attestat alırlar.

Xarici tələbələr aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 • pasportun notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
 • tərcümeyi-halı;
 • qırmızı fonda 3×4 ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil;
 • Bakı Beynəlxalq Tibb Mərkəzi tərəfindən verilmiş sağlamlıq haqqında arayış (o cümlədən İİV infeksiyasının olmaması);
 • qiymətlər göstərilməklə keçilən fənlərin siyahısını özündə əks etdirən təhsil haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
 • Azərbaycanda doğulmuş vətəndaşlar üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətindən ikili vətəndaşlığın olmaması haqqında arayış.

Bakalavr pilləsinə qəbul qaydaları:

Bakalavr pilləsinin əyani və qiyabi şöbələrinə sənəd qəbulu hər tədris ili avqustun 25-dən sentyabrın 15-dək aparılır. Əyani şöbədə dərslər sentyabrın 15-də başlayır.

Xarici tələbələr aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 • pasportun notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
 • tərcümeyi-halı;
 • qırmızı fonda 3×4 ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil;
 • Bakı Beynəlxalq Tibb Mərkəzi tərəfindən verilmiş sağlamlıq haqqında arayış (o cümlədən İİV infeksiyasının olmaması);
 • Azərbaycanda doğulmuş vətəndaşlar üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətindən ikili vətəndaşlığın olmaması haqqında arayış;
 • hazırlıq kurslarında təhsili başa vurması haqqında şəhadətnamə (tələbə təlim zamanı oxuduğu ixtisasa və dilə uyğun olaraq bakalavr pilləsində təhsilini davam etdirməlidir);
 • qiymətlər göstərilməklə keçilən fənlərin siyahısını özündə əks etdirən təhsil haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti; – fəxri fərmanların, diplomların və digər sənədlərin surətləri (varsa).

Hər akademik semestrin əvvəlində tələbə təhsil haqqını ödəyir. Məbləğ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir, ABŞ dolları ilə göstərilir, ekvivalent məbləğ yerli milli valyuta ilə ödənilir. Universitetdə əyani təhsil müddəti 4 ildir. Qiyabi şöbədə təhsil müddəti 4 il 6 aydır. Bakalavr təhsili illik 2000 dollardır.

Əcnəbi tələbənin üzrlü və ya pis səbəbdən təhsilini davam etdirməsi mümkün olmadıqda və ya istəmədikdə, habelə yuxarıda göstərilən səbəblərə görə universitetdən xaric edildikdə ödənilmiş təhsil haqqı geri qaytarılmır.

Xarici vətəndaş universitetə daxil olduğu gündən universitet tələbəsi statusu alır.

Bakalavr pilləsində tədris Azərbaycan və ya rus dillərində aparılır.

Təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra əcnəbi tələbəyə oxuduğu ixtisasa uyğun bakalavr dərəcəsi verilir.

ADMİU-nun bakalavr pilləsində mövcud olan ixtisaslarla buradan tanış ola bilərsiniz.

Magistraturaya qəbul qaydaları:

Bakalavr pilləsini müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar bakalavr dərəcəsinə uyğun istiqamət üzrə magistraturada təhsillərini davam etdirə bilərlər.

Bakalavr pilləsinin əyani və qiyabi şöbələrinə sənəd qəbulu hər tədris ili avqustun 25-dən sentyabrın 30-dək aparılır.

Azərbaycan Respublikasında bakalavr təhsili almamış əcnəbi vətəndaşlar magistratura pilləsində təhsil almaq üçün Azərbaycan dili kursu keçməlidirlər. Magistraturada dərslər oktyabrın 1-dən başlayır.

Xarici tələbələr aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 • pasportun notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
 • tərcümeyi-halı;
 • qırmızı fonda 3×4 ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil;
 • Bakı Beynəlxalq Tibb Mərkəzi tərəfindən verilmiş sağlamlıq haqqında arayış (o cümlədən İİV infeksiyasının olmaması);
 • Azərbaycanda doğulmuş vətəndaşlar üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətindən ikili vətəndaşlığın olmaması haqqında arayış;
 • qiymətlər göstərilməklə, keçmiş təhsil pilləsini başa vurması haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
 • fəxri fərmanların, diplomların və digər sənədlərin surətləri (varsa).

Universitet hazırlıq kursu çərçivəsində əcnəbi vətəndaşla təlim mövzusu üzrə müqavilə bağlayır. Hər akademik semestrin əvvəlində tələbə təhsil haqqını ödəyir. Məbləğ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir, ABŞ dolları ilə göstərilir, ekvivalent məbləğ yerli milli valyuta ilə ödənilir. Magistr tələbəsinin illik ödənişi 2500 dollardır. Əcnəbi tələbənin üzrlü və ya pis səbəbdən təhsilini davam etdirməsi mümkün olmadıqda və ya istəmədikdə, habelə yuxarıda göstərilən səbəblərə görə universitetdən xaric edildikdə ödənilmiş təhsil haqqı geri qaytarılmır.

Magistraturada təhsil müddəti 2 il / 1 il 6 aydır (ixtisasdan asılı olaraq).

ADMİU-nun magistratura səviyyəsində mövcud olan ixtisaslaşmalarla buradan tanış ola bilərsiniz.

Doktoranturaya qəbul qaydaları:

Magistratura təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuş xarici vətəndaşlar doktorantura səviyyəsində təhsil ala bilərlər. Azərbaycan Respublikasında magistr dərəcəsi almamış əcnəbi vətəndaşlar doktoranturaya hazırlıq üçün Azərbaycan dili kursu keçməlidirlər.

Doktorantura təhsilinin qiyməti 3000 dollardır. Məbləğ ABŞ dolları ilə göstərilir, ekvivalent məbləğ yerli milli valyuta ilə ödənilir.

Xarici tələbələr aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 • pasportun notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
 • tərcümeyi-halı;
 • qırmızı fonda 3×4 ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil;
 • Bakı Beynəlxalq Tibb Mərkəzi tərəfindən verilmiş sağlamlıq haqqında arayış (o cümlədən İİV infeksiyasının olmaması);
 • Azərbaycanda doğulmuş vətəndaşlar üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətindən ikili vətəndaşlığın olmaması haqqında arayış;
 • qiymətlər göstərilməklə, keçmiş təhsil pilləsini bitirmə haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti);
 • fəxri fərmanların, diplomların və digər sənədlərin surətləri (varsa).

ADMİU-nun doktorantura səviyyəsində mövcud olan ixtisaslaşmalarla buradan tanış ola bilərsiniz.

Yaşayacağınız ölkə və oxuyacağınız universitet haqqında ətraflı məlumata aşağıdakı videolara daxil olaraq baxa bilərsiniz: