İnstrumental ifaçılığın tədrisi sahəsində özünəməxsus ənənələrə malik olan kafedra müxtəlif illərdə “Musiqi fənləri və dirijorluq”, “İnstrumental ifaçılıq və dirijorluq” adları altında fəaliyyət göstərmişdir.

ADMİU-nun Elmi Şurasının 27 sentyabr 2003-cü il tarixli iclasının qərarı ilə yaradılan quruma 2014-cü ildə “İnstrumental ifaçılıq” kafedrası adı verilmişdir. Bütün fəaliyyətini müasir musiqi pedaqogikasının nəzəri-metodoloji bazası əsasında quran kafedrada fortepiano ilə yanaşı violin, viola, gitara, klarnet, saksofon, fleyta və zərb alətləri üzrə yüksək ixtisaslaşmış kadrlar yetişdirilir. Bütün fəaliyyətini müasir musiqi pedaqogikasının nəzəri-metodoloji bazası əsasında quran kafedrada fortepiano ixtisası ilə yanaşı violin, viola, gitara, klarnet, saksofon, fleyta və zərb alətləri üzrə yüksək ixtisaslaşmış kadrlar yetişdirilir. İnstrumental ifaçılıq kafedrası tədris prosesi ilə yanaşı rəngarəng məzmunlu konsertlərin təşkil olunmasına da böyük diqqət ayırır.

Professor-müəllim heyətinin tərkibi:

 • Nəsirova Cəmalə – kafedra müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Yusifova Adilə – Əməkdar müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor
 • Mehdiyeva Səbinə – sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Yusifova Təranə – Əməkdar müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Mustafayeva Cavahir – sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Sadıqzadə İlahə – Əməkdar artist, müəllim
 • Kamilova Nərmin – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Kazımov Rəşad – Əməkdar müəllim, ADMİU-nun dosenti
 • Mansurova Humay – Əməkdar müəllim, ADMİU-nun dosenti
 • Sultanov Elmar – Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işcisi, müəllim
 • Xəlilova Aynur – sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, BMA-nın dosenti
 • Əsgərova Vüsalə – sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • Manafzadə Atabala – Prezident təqaüdçüsü, müəllim
 • Dadaşova Sevinc – baş müəllim
 • Əliyeva Leyla – baş müəllim
 • Aslanova Leyla – baş müəllim
 • Babakişizadə Süleyman – baş müəllim
 • Məmmədova Arzu – baş müəllim
 • Vəzirova Aydan – baş müəllim
 • İsrafilova Sürəyya – baş müəllim
 • Məmmədzadə Fariz – baş müəllim
 • Mahmudbəyli Üzeyir – müəllim
 • Rüstəmova Aytən – müəllim
 • Həziyev Elxan – müəllim
 • Məmmədzadə Mirxalid – müəllim
 • Muradova Səbinə – müəllim
 • Hacıyeva Səidə – müəllim
 • Quliyeva Günel – müəllim
 • Manafova Yeganə – müəllim
 • Sevdiməliyev Ramiz – müəllim
 •  

Tədris Olunan Fənlər:

Bakalavriat üzrə:

 • Əsas musiqi aləti
 • Əsas musiqi aləti və onun tədrisi metodikası
 • Fortepiano dueti
 • Xor
 • Xor aranjimanı
 • Xor sinfi
 • Xüsusi pedaqoji hazırlıq
 • İxtisas – digər alətlər
 • İxtisas – fortepiano
 • İxtisas (sahələr üzrə)
 • İxtisasın tədris metodikası
 • Kamera ansamblı
 • Konsertmeyster sinfi və ansambl
 • Konsertmeyster ustalığı
 • Kvartet
 • Musiqi əsərlərinin üzdən oxunması
 • Orkestr
 • Orkestr (ansambl)
 • Transport işi
 • Uşaq xoru ilə işin metodikası
 • Ümumi fortepiano

Magistratura üzrə:

 • Fortepiano ifaçılığı
 • İxtisas – nəfəs və zərb alətləri
 • İxtisas – simli alətlər üzrə
 • İxtisas (alətlər üzrə)
 • İxtisas fortepiano
 • İxtisas sahəsinin tədrisi metodikası
 • Elmi-pedaqoji təcrübə
 • Yaradıcılıq təcrübəsi
 • Pedaqoji təcrübə
 • Magistr yaradıcılıq işinin müdafiəsi (təqdimatı)
 • Kamera ansamblı
 • Konsertmeyster ustalığı
 • Orkestr sinfi
 • Orkestrləşdirmə
 • İnstrumental ifaçılığın müasir istiqamətləri (musiqi alətləri)

Kafedra Rəhbəri

Cəmalə Nəsirova

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Ətraflı