İnstrumental ifaçılıq

Fortepiano, violin (skripka), viola (alt), gitara, klarnet, saksafon, zərb alətləri

İxtisasın şifri: 060303
Tədris dili: Azərbaycan
Təhsil forması: Əyani

Təhsil haqqı

Azərbaycan vətəndaşları üçün (AZN): 2000
Əcnəbi vətəndaşlar üçün (USD): 2500

İnstrumental ifaçılıq

İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası

İxtisasın şifri: 060303
Tədris dili: Azərbaycan
Təhsil forması: Əyani

Təhsil haqqı

Azərbaycan vətəndaşları üçün (AZN): 2000
Əcnəbi vətəndaşlar üçün (USD): 2500

Solo oxuma

Xanəndəlik

İxtisasın şifri: 060304
Tədris dili: Azərbaycan
Təhsil forması: Əyani

Təhsil haqqı

Azərbaycan vətəndaşları üçün (AZN): 2000
Əcnəbi vətəndaşlar üçün (USD): 2500

Solo oxuma

Aşıq sənəti

İxtisasın şifri: 060304
Tədris dili: Azərbaycan
Təhsil forması: Əyani

Təhsil haqqı

Azərbaycan vətəndaşları üçün (AZN): 2000
Əcnəbi vətəndaşlar üçün (USD): 2500

Musiqişünaslıq

Musiqi tənqidi

İxtisasın şifri: 060307
Tədris dili: Azərbaycan
Təhsil forması: Əyani

Təhsil haqqı

Azərbaycan vətəndaşları üçün (AZN): 2000
Əcnəbi vətəndaşlar üçün (USD): 2500

Musiqişünaslıq

Etnomusiqişünaslıq

İxtisasın şifri: 060307
Tədris dili: Azərbaycan
Təhsil forması: Əyani

Təhsil haqqı

Azərbaycan vətəndaşları üçün (AZN): 2000
Əcnəbi vətəndaşlar üçün (USD): 2500

Estrada sənəti

Populyar musiqi və caz ifaçılığı

İxtisasın şifri: 060309
Tədris dili: Azərbaycan
Təhsil forması: Əyani

Təhsil haqqı

Azərbaycan vətəndaşları üçün (AZN): 2000
Əcnəbi vətəndaşlar üçün (USD): 2500

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

Tar, kamança, saz, qanun, nağara, balaban

İxtisasın şifri: 060310
Tədris dili: Azərbaycan
Təhsil forması: Əyani

Təhsil haqqı

Azərbaycan vətəndaşları üçün (AZN): 2000
Əcnəbi vətəndaşlar üçün (USD): 2500

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

Xalq çalğı alətləri ifaçılığının nəzəriyyəsi və metodikası

İxtisasın şifri: 060310
Tədris dili: Azərbaycan
Təhsil forması: Əyani

Təhsil haqqı

Azərbaycan vətəndaşları üçün (AZN): 2000
Əcnəbi vətəndaşlar üçün (USD): 2500