Sənətşünaslıq

İncəsənətin nəzəriyyəsi, təhlili və tənqidi

İxtisasın şifri: 6203.01
Tədris dili: Azərbaycan, Rus
Dövlət sifarişi: Var
Təhsil forması: Əyani, Qiyabi

Təhsil haqqı

Azərbaycan vətəndaşları üçün (AZN): 1500
Əcnəbi vətəndaşlar üçün (USD): 3000

Sənətşünaslıq

Təsviri sənət

İxtisasın şifri: 6203.01
Tədris dili: Azərbaycan, Rus
Dövlət sifarişi: Var
Təhsil forması: Əyani, Qiyabi

Təhsil haqqı

Azərbaycan vətəndaşları üçün (AZN): 1500
Əcnəbi vətəndaşlar üçün (USD): 3000

Sənətşünaslıq

Dekorativ-tətbiqi sənət

İxtisasın şifri: 6203.01
Tədris dili: Azərbaycan, Rus
Dövlət sifarişi: Var
Təhsil forması: Əyani, Qiyabi

Təhsil haqqı

Azərbaycan vətəndaşları üçün (AZN): 1500
Əcnəbi vətəndaşlar üçün (USD): 3000