Kafedra 1959-cu ildə “Mədəni-maarif işi” adı ilə yaradılmış, struktur dəyişikliyi ilə əlaqədar 2012-ci ildən “Kulturologiya” kafedrası, 2018-ci ildən “Sosial-mədəni fəaliyyət” kafedrası adlandırılmışdır.

Kafedra əməkdaşlarının bugünədək çoxlu sayda irihəcmli elmi-tədqiqat işi, o cümlədən monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaiti, proqram, tədris-metodik vəsait və elmi məqaləsi nəşr edilmişdir. Bunlara nümunə olaraq “Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi” dərslik, “Beynəlxalq mədəni əlaqələr” dərslik, “Azərbaycanın ərəb ölkələri ilə mədəni əlaqələri” dərslik, “Ünsiyyət mədəniyyəti” dərslik, “Mədəni irs” dərslik, “İnformasiya mədəniyyəti” dərs vəsaiti, “Azərbaycanda gender problemi: yaranması və inkişaf xüsusiyyətləri” dərs vəsaiti, “Mədəniyyət və incəsənətdə genderin təzahür xüsusiyyətləri” dərs vəsaiti, “Azərbaycanın orta əsr sosiomədəni həyatında cinslərarası münasibətlər” metodiki vəsait, “Cəmiyyətdə genderin rolu” metodik vəsait, “XIX əsr Azərbaycan maarifçiliyi: cəmiyyət və insan” monoqrafiya və s. göstərmək olar.

Bu gün kafedrada ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə təhsil proqramlarında humanitar fənlər, ixtisasın peşə hazırlığı fənləri və ixtisaslaşma fənləri bölümü üzrə 130-a yaxın fənn tədris olunur. Bu fənlərin yüksək səviyyədə tədrisi sosial fəaliyyətin müxtəlif sahələrində mövcud problemləri və prosesləri araşdırmağı və ixtisasa dair standart və qeyri-standart məsələləri həll etmək üçün lazımi bilik, bacarıq və vərdişlərin öyrənilməsini təmin etməyə imkan verir.

Professor-müəllim heyətinin tərkibi:

 • Əskərova Sevinc Vaqif qızı – Kafedra müdiri, kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Süleymanlı Mübariz Aslan oğlu – fəlsəfə elmləri doktoru, professor
 • Vəliyev Qorxmaz Nüsrət oğlu – fəlsəfə elmləri doktoru, professor
 • Eyvazlı Aygün Rüstəm qızı – kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Əhmədova Tamilla Hikmət qızı – fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Əliyeva Sədaqət Ağa Səfər qızı – kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Əsgərov Rəşad Hüseynağa oğlu – fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Kuliyeva Ceyran Bədrəddin qızı – psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
 • Qədimova Əminə Baba qızı – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Məmmədova Validə İmran qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor
 • Sultanlı Nigar Bəhmən qızı – sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • Niftəliyev Naib Əmrulla oğlu – baş müəllim
 • Bağırov Kənan Sabir oğlu – müəllim
 • Hüseyzadə Diana Nikolayevna – müəllim
 • İbrahimova Günel Bəhruz qızı – müəllim
 • İmanova Pərvanə İldırım qızı – müəllim
 • İsmayılova Məftunə Şahin qızı – müəllim
 • Qəhrəmanov Ayxan Şahbaz oğlu – müəllim
 • Məhərrəmova Firəngiz Sabir qızı – müəllim
 • Məmmədova Samirə Mahir qızı – müəllim
 • Məmmədzadə Günay Hümbət qızı – müəllim
 • Rəhmətullayeva Ceyran Arif qızı – müəllim
 • Rzayeva Ülkər Cəmil qızı – müəllim

Tədris Olunan Fənlər:

Bakalavriat üzrə:

 • Ailənin sosiologiyası
 • Azərbaycan mədəniyyət tarixi – 1
 • Azərbaycan mədəniyyət tarixi – 2
 • Azərbaycanda sosial yardım sistemləri
 • Bədii ifaçılıq sənətinin tarixi
 • Defektologiya
 • Defektologiya (rus dilində)
 • Fərdlər qruplar və ailələrlə sosial iş
 • Fərdlər, qruplar və ailələrlə sosial iş (rus dilində)
 • Genderin sosiologiyası
 • Gənclərin təşəbbüskarlığı və qanunvericilikdə iştirakı
 • İctimai rəyin öyrənilməsinin sosioloji problemləri
 • İdarəetmənin sosiologiyası
 • İnsanın sosial mühitdə davranışı
 • Qloballaşma və beynəlxalq sosial iş
 • Mədəni sosiologiya
 • Mədəniyyət tarixi
 • Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi
 • Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi – 1
 • Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi – 2
 • Multikulturalizmə giriş
 • Neyrobiologiya
 • Neyrobiologiya(rus dilində)
 • Pedaqogika – 1
 • Pedaqogika – 2
 • Psixi sağlamlıq
 • Psixologiya
 • Sosial antropologiya
 • Sosial informasiyanın təhlili
 • Sosial iş nəzər və təcrübəsi – 1
 • Sosial iş nəzəriyyəsi və təcrübəsi – 1 (rus dilində)
 • Sosial iş nəzəriyyəsi və təcrübəsi – 2
 • Sosial iş nəzəriyyəsi və təcrübəsi – 2 (rus dilində)
 • Sosial iş təcrübəsində etik prinsiplər
 • Sosial iş təcrübəsində etik prinsiplər (rus dilində)
 • Sosial işdə idarəetmə
 • Sosial işdə tədqiqat metodları – 1
 • Sosial işdə tədqiqat metodları – 2
 • Sosial işə giriş
 • Sosial işə giriş (rus dilində)
 • Sosial kulturologiya
 • Sosial pedaqogika
 • Sosial proqnozlaşma və layihələndirmə
 • Sosial proqram və xidmətlər
 • Sosial proqram və layihə
 • Sosial psixologiya
 • Sosial psixologiya (rus dilində)
 • Sosial struktur və sertifikasiya
 • Sosial tədqiqata giriş
 • Sosial-siyasi təhlil və lobbiçilik
 • Sosioloji tədqiqat metodları – 1
 • Sosioloji tədqiqat metodları – 2
 • Təhsil sistemində sosial iş
 • Turist davranışı və psixologiyası
 • Yaradıcılıq psixologiyası
 • Yeniyetmələrlə sosial iş

Magistratura üzrə:

 • Ali məktəb pedaqogikası
 • Azərbaycan mədəniyyətinin aktual problemləri
 • Azərbaycan multikulturalizmi
 • Azərbaycanda gənclərlə iş dövlət siyasəti
 • Azərbaycanın mədəni siyasəti
 • Din mədəniyyəti
 • Elmi tədqiqat işinin metodikası
 • Gənclər mühitində hüququ tənzimləmə
 • Gənclər mühitində miqrasiya prosesləri
 • Gənclərin asudə vaxtının təşkili
 • Gənclərin peşə fəaliyyətinin proqram və layihələndirilməsi
 • Gənclərin submədəniyyəti
 • Gənclərin təşəbbüskarlığı və qanunvericilikdə iştirakı
 • Gənclərlə işdə gender təminatı
 • Gənclərlə işin etik estetik əsasları
 • Gənclərlə işin psixoloji əsasları
 • Gənclərlə sosial işin təşkili
 • Gender mədəniyyəti
 • İnsanın sosial mühitdə davranışı
 • İşgüzar ünsiyyət
 • Mədəniyyətin fəlsəfəsi
 • Mədəniyyətin komporativ öyrənilməsi
 • Mədəniyyətin morfologiyası və dinamikası
 • Mədəniyyətin semiotikası
 • Mədəniyyətin semiotikası
 • Mədəniyyətin tarix və metodologiyası
 • Mədəniyyətin tarixi tipologiyası
 • Müasir Azərbaycan Mədəniyyəti
 • Psixologiya
 • Psixologiya (Yaradıcılıq psixologiyası)
 • Şərq və Qərb mədəniyyətinin nəz əsasları
 • Sosial işə giriş
 • Sosial işin nəzəriyyəsi və təcrübəsi
 • Sosial siyasət və sosial işdə idarəetmə
 • Təsviri sənətin müasir problemlər

Kafedra Rəhbəri

Sevinc Əskərova

Kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Ətraflı